با تو رفتم. . .
ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٧/٩/۳٠ 

 

. .باور نمی کنم هنوز

. .بی خیال

. . اونو که آره

. .دلمو هرجا که بپرونم آخرش رو بوم تو دونه می خوره . .نگامو به هرکسی بدوزم آخرش

به تو گره می خوره . .خواب هر کسی رو ببینم آخرش تو دل تو می خوابم. .

 

عاشقانه ی خوبیه اما  امشب انار نداشتیم

انار نداشتیم تا با دستایی که بد جوری یخ کرده برای دلی که بد جوری هوا ی چلونده

شدن کرده ، دونش کنم .

یاد اون شبا ی غربیه بخیر.

می دونید من فکر کنم چون اینجا مال منه پس حق دارم گاهی زیادی بی ربط و پرت 

بنویسم .به هر حال دلم می خواد معذرت خواهی کنم.

ببخشید که اینجا این همه آروم و بی سر و صداست، خیلی شبیه خودم شده ..هر چند

که قرار بود جور دیگه ایی باشه.. شاید خیلی سر حال تر و دوستداشتنی تر..

استادم گفت چه خوبه که اینقدر آرومی ! 

خوبیه کارگاه چوب اینه که کسی نمیفهمه خیسی چشمات از خاک اره است یا

دل شکستگی . .

ترم یک معماری تموم شد دو هفته دیگم ترم هفت صنایع دستی . . هنوز سر پایان نامه

به نتیجه نرسیدم . . بس که ذهنم پر از چیزای جور واجور و بی ربط شده . . بس که پرت

میشم . . بس که نیستم . .

یکشنبه ها بد جوری تنها می مونم .

یلداست...شب یلدا ...یعنی فایده داره؟ 

 


 
بودای برفین
ساعت ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٧/٩/۱٧ 

 

. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های با معنی رو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های بی معنی رو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های بی خودی رو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های ساکتو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های مظلومو دوست دارم. . . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های بی خیالو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های بی کارو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های مسخره رو دوست دارم . . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های بی چاره رو دوست دارم. . . . . . . . . . . چقدر این نقطه های تنهارو دوست دارم . . . . . . . .

 می خواستم خوشحالش کنم فقط

من : . . .

به خونه زنگ نزنیین 

من : . . .

  ازش خبر داری ؟خوبه ؟

من : . . .

داغون شدم خیلی بیشتر از اونی که فکرشو میکردم

من : . . .

دیگه برام مهم نیست

من : . . .

 اینبار انقدر حالم بده که ترسوندتم

من : . . .

نذاشت تو مثل خودت با من باشی ، راحت و بی دغدغه 

من : . . .

 یادته چقدر اعتکاف منتظرش بودیم

من : . . .

 هر وقت خواستم باور کنم همه چی رو خراب کرد

من : . . .

بهش بگو من خودخواه نیستم

 

من:خود را به آتش گرم نکن.....