.....نقطه
ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳۸٤/٦/٤ 

 

سلام نقطه

می گه من از تنها بودن لذت می برم نقطه

می گه نمی ذارم کسی دوستم داشته باشه نقطه

می گه خيلی دور از دسترسم نقطه

خدانگهدار نقطه

اگه اينجا آپ نشه کی می فهمه که چه بلايی سر من اومده نقطه

می گم دوست داشتن يعنی چی نقطه

ببخشيد که خاکستری موندم نقطه

ببخشيد که تنبل شدم نقطه

ببخشيد که نااميد هستم نقطه

ببخشيد که بی انگيزم نقطه

ببخشيد که تنهام نقطه

ببخشيد که هستم نقطه......