...
ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٥ 

   گاهی چقدر نیاز دارم که یکی .. یه  آدم  ...یه آدم غریبه ...حتی یه آدم دور ...خیلی خیلی

   دور ... هر چند الکی ...هر چند به دروغ ... هر چند برای دل خوشی من ... حتی شده با صدای

 خیلی  خیلی آروم ... حتی شده اونقدر آروم که به زحمت صداش رو بشنوم ... فقط یک بار ....

 بهم  بگه  همه چی درست می شه ... بهم بگه همه چی رو  به راه می شه ... بهم بگه

پروردگار‌ ِ 

من آگاه است به آنچه  می کنید ...