ساعت ۱٢:٤۸ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۳۸٦/۱/٢٤ 

 

 خسته شدم ...خیلی زیادتر از حد تحملم.... انگار از آسمون داره سیل می آد..این رو مادر بزرگم می گه...خونه ی قدیمی سر کوچه رو خراب کردن حالا نصف کوچه پر از آجر شده.امشب بله برون دختر خاله ام بود . .. یه روزی هم نوبت خونه ی ما می شه . تا حالا چند بار تصمیم جدی گرفتیم که از اینجا بریم ...                                                                                                  از ترم های زوج خوشم نمی آد... بخصوص اینکه از این ترم کارگاه های تخصصیمون هم شروع شده... از حالا کتف درد گرفتم...