ساعت ۱۱:۱٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳۸٤/٢/۸ 

 

دل من گرفته زين جا

هوس سفر نداري

ز غبار اين بيابان؟

 

 

همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم...