...روز جهانی
ساعت ۸:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٦/۳/٢٠ 

  امروز به من یه تندیس بلورین دادن . با کلی تشویق و تعریف و تمجید و تقدیر و تشکر و

  احترام و.... اونقدر که مجبور شدم تا آخر برنامه از جام تکون نخورم .

  و با کلی مکافات رسیدم خونه .خسته اما خوشحال .

  با اینکه بابا هیچ وقت به روم نمی آره اما کاملا می فهمم از اینکه من توی رشته ام نسبتا

  موفق هستم احساس خوبی داره. منم احساس خوبی دارم .

  واقعا احساس خوبی دارم .