رفاقت گودی و غیر گودی بر نمی داشت!
ساعت ٧:٤٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/۱٤ 

برای تو می نویسم

فقط برای تو 

دخترک قصه های دور

دخترک قصه های شاه پریان

قصه های راه و بی راه

راوی قصه های من مرد

وقتی که مرد افسانه ی "بودنمون" ته کشید...اسطوره های کاغذیش کهنه شدن...عزیزم

های سطر سطرش به "هو چته "ها تبدیل شدن...انگار بالاخره جادوگر پیر عصای

سیاهشو تکون داد...انگار رنگای دنیامون خاموش شد...سیاه و سیاه

راوی قصه های کودکانه من مرد ...قصه های آسمان پاک 
                                             نور جاری ، آب
                                             سرد تاری ،‌خاک 
                                             قصه های خوشترین پیغام
                                             از زلال جویبار روشن ایام 
                                             قصه های بیشه ی انبوه ، پشتش کوه ، پایش نهر
                                             قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر

آی با توام دخترک قصه های دور . . .