...تهی
ساعت ٤:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳۸٤/۳/۸ 

             درختان دلتنگ

               به آوازهای کوچه بازاری بادها دلخوشند

               و هجم هيچ طوفانی

               آنان را به تفکر وا نخواهد داشت

               سجاده ات را باز کن

               امروز به آنان اقتدا خواهيم کرد

               و خواهيم ايستاد

               با گيسوانی آشفته در باد

               و قامتی خميده

               زير سنگينی سال ها سکوت

               درختان دلتنگ

                عاشق که می شوند

                 سکوت می کنند

                 زير باران اشک ميريزند

                                                          و با آواز کوچه بازاری بادها

                                                          به رقص می آيند...