چی کار کنم که خوشحال بشی؟
ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩ 

 

می پرم از خواب 

تاریکی

سرما

بریده های هوا

سایه ی مبهم روی دیوار

کابوس بیداری

چشمهای خیس منتظر یک کلام

شب بخیر ...دلم

سنگینی آوار حرفهای بغض

حرفهای بی دل

می پرم از خواب

با سکوت

با انتظار

با سکوت انتظار

تو کجایی نازی؟