کجایی مرد میدان...قصه از سر گو...
ساعت ۸:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤ 

 

ای بارون ای بارون ببار

با دلم گریه کن ، خون ببار

در شبای تیره چون زلف یار

بهر لیلی چو مجنون ببار

دلا خون شو خون ببار

بر کوه و دشت و هامون ببار

به سرخی لبای یار

به یاد عاشقای این دیار

به داغ عاشقای بی مزار

ای بارون ای بارون خون ببار

ماهُ دادن به شب های تار

ای بارون ای بارون ببار

با دلم گریه کن ، خون ببار

ای بارون ...