چی کار کنم که خوشحال بشی؟

 

می پرم از خواب 

تاریکی

سرما

بریده های هوا

سایه ی مبهم روی دیوار

کابوس بیداری

چشمهای خیس منتظر یک کلام

شب بخیر ...دلم

سنگینی آوار حرفهای بغض

حرفهای بی دل

می پرم از خواب

با سکوت

با انتظار

با سکوت انتظار

تو کجایی نازی؟

 

/ 3 نظر / 21 بازدید
شقایق

سلام خوبی؟ اوضاعت تغییری داشته!؟

بدون امضا

خوشحال باش که خوشحال بشه.

پری جذامی

حرف هات.. کلمه هات.. با تداعی صدای خودت چقدر آروم میکنه دل آدمو.. [بغل]