هوم.

 

: تو بالشی؟

: هوم...

: ... به جانم، به جانم، به جانم.

:هوم؟

: کاش واقعا می شد که دردت به جانم باشه.

:هوم.

: وقتی روی زمین می خوابم نمی دونم بالشمو زیر سرم بذارم یا توی بغلم بگیرم...

: هوم!

: یا قابش کنم بزنم به دیوار...

: هوم...

: یا لا به لای برگه های دفتر خاطراتم فراموشش کنم ...

: هوم...

: یا قورتش بدم تا برای همیشه امن و آروم بمونه...

: هوم.

: به جانم، به جانم، به جانم....

/ 3 نظر / 13 بازدید
مهتاب

سلام!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! به جانم..به جانم..به جانم!...به یادت هستم!خانم!

بدون امضا

همه دردها و غصه هامو می دونه این بالش لعنتی . دلم برات تنگ شده ...

م.ر

تو بالشی؟ نه چای کیسه ایم:)