امروز...

 

                      امروز ...صدای آمدنت را کم داشت .

                      امروز ... برای خوب بودن

                      حضور گرم سینه ات را کم داشت .

                       امروز ... برای شکفتن

                       مهربانی دست هایت را کم داشت .

                       امروز ... برای فردا شدن  

                       آبی ترین بوسه هایت را کم داش.

                       امروز ... تو را کم داشت .

 امروز جمعه بود.... تو هم می تونستی سهمی از امروز داشته باشی ...من هم .همه ی ترس من اینه که دیر شده باشه .همه ی ترس من اینه که خواسته باشی دیر بشه . همه ی ترس من اینه که برای همیشه دیر شده باشه .خیلی زیادی دیر .اگریه روزی همین ِ سابق ِخودم رو دوباره دیدم حتما ازش می پرسم چرا ؟   

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
شقايق

و چه چرای پر معنا و لبريز از سکوتی است اين چرا!؟اگریه روزی همین ِ سابق ِخودم رو دوباره دیدم حتما ازش می پرسم چرا ؟ چرا برای همه ی اتفاق هایی که افتاد و نباید می افتاد! چرا برای همه ی آنچیز فکرش هم شکننده بود ! چرا برای انتظار...تردید...زندگی فکر که میکنم می بینم چقدر چرای بدون جواب وجود داره و چقدر چرا رو الان دارم می سازم تا بعدها در عمل به چرا تبدیل بشن! واقعا چرا!؟