خسته شدم ...خیلی زیادتر از حد تحملم.... انگار از آسمون داره سیل می آد..این رو مادر بزرگم می گه...خونه ی قدیمی سر کوچه رو خراب کردن حالا نصف کوچه پر از آجر شده.امشب بله برون دختر خاله ام بود . .. یه روزی هم نوبت خونه ی ما می شه . تا حالا چند بار تصمیم جدی گرفتیم که از اینجا بریم ...                                                                                                  از ترم های زوج خوشم نمی آد... بخصوص اینکه از این ترم کارگاه های تخصصیمون هم شروع شده... از حالا کتف درد گرفتم...

/ 3 نظر / 8 بازدید
بارباپاپا

سلام دوستم نميدونستم نوشتیراستی ما ايرانيا چقدر رسم رسوم داريم.اول خواستگاری با حضور همه فک و فاميل،بعد بعله برون بعد جهاز کشون بعد حنی بندون بعد عقد کنون بعد عروسی بعد عروس کشون بعد پاتختی بعد پاگشا وای خدا سرم گيج رفتحالا خارجيا يه خواستگاری بين دونفر و بعد هم عروسی همين.هميشه شاد باشی

مهتاب

سال نوت مبارک.....باابا خستگی هم عالمی داره ديگه!!!سال نوت مبارک....بزرگ شديااااااااااااااااا

شقايق

ديروز به اين انديشيدم که فردا چه خواهد شد! امروز به اين انديشيدم که ديروز چه شد؟! و اين گونه در هاله ای از گذشته و آينده معلق مانده ام!!!!!!