رفاقت گودی و غیر گودی بر نمی داشت!

برای تو می نویسم

فقط برای تو 

دخترک قصه های دور

دخترک قصه های شاه پریان

قصه های راه و بی راه

راوی قصه های من مرد

وقتی که مرد افسانه ی "بودنمون" ته کشید...اسطوره های کاغذیش کهنه شدن...عزیزم

های سطر سطرش به "هو چته "ها تبدیل شدن...انگار بالاخره جادوگر پیر عصای

سیاهشو تکون داد...انگار رنگای دنیامون خاموش شد...سیاه و سیاه

راوی قصه های کودکانه من مرد ...قصه های آسمان پاک 
                                             نور جاری ، آب
                                             سرد تاری ،‌خاک 
                                             قصه های خوشترین پیغام
                                             از زلال جویبار روشن ایام 
                                             قصه های بیشه ی انبوه ، پشتش کوه ، پایش نهر
                                             قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر

آی با توام دخترک قصه های دور . . .  

 

/ 6 نظر / 10 بازدید
پسری متولد کوهستان

برای دخترک قصه ها قصه نوشتی . حتما قصه ات را برایش می خوانند. .. امیدوار باش که قصه ات را باور کند ... که بداند دارد چه بر سرت می آید ...................اگر قصه ات را باور کند می اید

مهتاب

[لبخند][گل]..شاد باشی دخترک قصه ها....

آرینا

بعد ازمدتها بالخره اتفاقی اومدم اینجا... هنوز هم یادت هست تنهاییمان را؟[لبخند]

مطهره

دلقک شدم با دماغ پینوکیو و بوته ی گونی به جای موهایم!