همیشه هنوزم..

چشم چشم دو ابرو

نگاه من به هر سو

پس چرا نیستی پیشم

نگاه خیس تو کو؟!

گوش گوش، دو تا گوش

دو دست باز یه آغوش

بیا بگیر قلبمو

یادم تو را فراموش...

چوب چوب یه گردن

جایی نری تو بی من!

دق می کنم، میمیرم

اگه دور بشی از من

دست دست، دو تا پا

یاد تو مونده اینجا

یادت میاد که گفتی

بی تو نمیرم هیج جا؟!

من ؟ من؟ یه عاشق

همون مجنون سابق...

حالا

تو

رفتی

و من

همچنان زل زدم به صورتک زرد و کوچولویی که مثل همیشه میخنده ،حتی وقتی

که صفحه ی مانیتور تار تار میشه و یا گوشه ی آستینم خیسه خیس ...

/ 0 نظر / 15 بازدید