کجایی مرد میدان...قصه از سر گو...

 

ای بارون ای بارون ببار

با دلم گریه کن ، خون ببار

در شبای تیره چون زلف یار

بهر لیلی چو مجنون ببار

دلا خون شو خون ببار

بر کوه و دشت و هامون ببار

به سرخی لبای یار

به یاد عاشقای این دیار

به داغ عاشقای بی مزار

ای بارون ای بارون خون ببار

ماهُ دادن به شب های تار

ای بارون ای بارون ببار

با دلم گریه کن ، خون ببار

ای بارون ...

/ 7 نظر / 10 بازدید
ماهی کوچک تنها

مهربونی... یه عالمه...

born

دیگه از بارون گذشت حالا باید به برف التماس کنی که بیاد گرچه بی فایده است.

م.ر

میبینی ؟ هیچ کس نمی فهمه

gooyenoghre

بازم یه چی بگو خیلی وقته که ساکتی

پری جذامی

احوال رفیق قدیمی.. [گل]