آخرش

...... کمی سکوت ...و کمی گذر زمان ... معجون فراموشی خوبی برام تهیه کردی ... هر روز

یک جرعه بعد از سحر و یک جرعه بعد از غروب ...با کمی اشک که به مرور زمان به بغض تبدیل

می شه...گاهی عجیب به بی ربطی خودمون ایمان می آرم ...تو همین رو می خواستی ... تو

حتما همین رو می خوایی...و من با دست خالی چی بیش از این می تونم باشم...برای من یا

برای همین...نگو چه فرقی می کنه ...چون خیلی وقته که باهم فرق می کنیم....(وگرنه چه دردی

را دوا می کند به یاد آوردن هزار باره  آنها وقتی تو نیستی.)

من یک لحظه هم اینطوری فکر نکرد...

حتی یک لحظه.

/ 3 نظر / 3 بازدید
aden sep

تنها در میان تنها چه عاشقانه مانده ام در این هم همه چه صادقانه مانده ام رفیقان با همه نارفیقی خود رفیقند من هنوز با انان چه صادقانه مانده ام

بارباپاپا

سلام دوست قديمی

شقايق

يک جرعه بعد از سحر و يک جرعه بعد از غروب...چقدر گاهی بعضی چيزا اينطوری هميشگی ميشن و هيچ راه گريزی هم ازشون نيست! حداقل کاش اين جور چيزا يه دليل بزرگ پشتشون خوابيده باشه تا آدم کمتر دلش بسوزه!