...دروغ

...و دروغ ها هر چه بزرگ تر قابل باورتر.

آنچنان که تو به دروغ ها ی کودکانه ی من خنديدی..من دروغ های بزرگ تو را در باور  ساده ام پروراندم..

بی آنکه شک کنم يا آنکه بخواهم بدانم کجای حرف هايت صادقانه نيست.

سال ها بعد وقتی من نيز چون تو به دروغ های ساده و کودکانه نيشخند زدم..حس کردم که چيزی از درون

سينه ام گم شد..حس کردم نفس کشيدن برايم شيرين تر است و  از ديدن گنجشکی در دهان وحشی

گربه  به خود نمی لرزم..حس کردم که سيا هی ها را دوست تر دارم.

و فهميدم  عشق هم دروغ کودکانه ایست...... 

 

 

/ 12 نظر / 15 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهار

ميتونی درباره ی انتظار برام حرف بزنی؟

دختری عاشق باران

پس بیا سعی کنیم به دروغ های کودکانه نخندیم و دروغ کودکانه نگیم...تا بالخره شاید برسه اون روزی که دیگه مجبور نباشیم سرمون رو زیر بتو ببریم و اشکامون رو اونجا مخفی کنیم...یه جورایی احساس میکنم تو صحبت های هر دوتامون یه حس مشترک موج میزنه...دوست داشتم بیشتر باهات آشنا میشدم عزیزم ...البته چون فکر میکنم تو هم مثل من دختری هستی که ...عاشق و سربلند باشی

بهار

چه ارزوی قشنگی برات کرده...عاشق و سربلند باشی...سربلند اره اما عاشق و نميدونم

بارباپاپا

سلام .. عشق دروغ کودکانه نيست ، عشق کودکانه است ووقتی که کودکانگيش را از دست ميدهد ديگر عشق نيست وتبديل به دروغ ميشود .....راستی ببخشيد که يادم رفت اجازه بگيرم . در ضمن معنی استبرق چيه؟

بهار

اووووه منظورم اين نبود!کجايی؟يعنی چرا نيستی!ولی حالا که گفتی بهتر!

بهار

اپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ کننننننننننننن...حوصله ام سر رفتتت

bi nam from africa...na from iran!!!

سلام..دلم برات همينجوری تنگ شده بود...با اينکه نميدونم کی هستی...ولی هر کی باشی سودان رو ديدی...و همين باعث ميشه باهات راحتر باشم...هر جا هستی موفق و سر بلند باشی...منترت هستم هر وقت بيايی!!بای

M~*شبهای مهتابی*~M

سلام ...خوبی؟...من؟..کدوم من؟....ببينم شما سودان نبودی؟؟....از حرفات پيدا بود که يه روزی،روزگاری سودان بودی....آره من حالا حالا ها دلم واسه سودان تنگ نميشه....البته ميشه ولی ميدونی زندگی همينه...يه روز آشنايی....فردا جدايی....نبايد زياد سخت بگيريم...راسی شما شکيبا رو ميشناسی؟؟؟آخه ايميلت شبيه يکی هست که اسمش شکيبا بود!!!که اونم سودان بوده یه روزی و الان دلتنگ درس مث تو.....خوب ديگه درکت ميکنم....آخه اونجا زياد نميشد زشتی ها رو ديد....ولی اينجا انقدر داره به تاريکی گره ميخوره که بايد به زور يه سايه روشن پيدا کنيم واسه دلخوش بودن...خلاصه مر۳۰ که اومدی.....ايرونی شدن هم افتخاريه!!نه؟...خوب ديگه فعلن...